KOMUNIKOJMË SË BASHKU

 

Në qoftë se ju doni të dini më shumë rreth institucionit tonë, ju ftojmë në ditët e hapura, ku zyra e pranimeve dhe stafi, mund t’ju shpjegojnë gjithçka rreth asaj, që ndodh këtu në NYBE.

Nxënësit inkurajohen për të përballuar me sukses sfidat e jetës, falë punës së specializuar intelektuale në grup, të menduarit kritik për veten dhe mjedisin që i rrethon duke eksploruar, ndarë e zhvilluar interesant e tyre me të tjerët. 

Institucioni ynë ndihet i gjallë dhe i lumtur, plot me nxënës të shkëlqyer, të zgjuar, interesanë dhe të vetëdijshëm, që i janë ofruar për regjistrim. Kjo sepse kemi si udhërrëfyes, një pasuri të madhe të diplomuarish nga “University of New York  Tirana”, që kanë spikatur në fushat e zgjedhura prej tyre në vend dhe jashtë tij, si dhe nxënës të “New York High School”, me rezultate të larta akademike në testime, konkurse, olimpiada, sporte, dhe sidomos në provimet e Maturës Shtetërore.

Numri maksimal i nxënësve:  16 nxënës/klasë.

Provimi bursës do të zhvillohet më 4 Prill 2020, ora 11:00 pranë ambienteve të shkollës. 

Për aplikime vizitoni linkun: